Debiteurenbeheer

Een product of dienst is pas verkocht wanneer er daadwerkelijk is betaald. Heeft u ook de ervaring dat een groot gedeelte van uw debiteuren buiten de door u gestelde termijn betaalt? Onze ervaring is dat 80% van de debiteuren zich hieraan bezondigd. Wel 50% overschrijdt de betalingstermijn met meer dan een maand, terwijl 30% deze met meer dan twee maanden overschrijdt. Een goed beheer van uw debiteuren is uiterst belangrijk voor een gezonde bedrijfsvoering.
Betalingsachterstanden moeten tijdig worden gesignaleerd en er moet snel actie worden ondernomen om te weten waarom niet tijdig is betaald. Het kan een betalingsprobleem zijn, maar ook klachten kunnen de oorzaak zijn. Het is belangrijk om dat te weten om vervolgens te zorgen dat deze worden opgelost.
Adviesburo Wion adviseert u om op de beste manier deze zaken tijdig te weten te komen. Moet de vordering uit handen worden gegeven dan is het aan te bevelen dit zo snel mogelijk te doen. Hoe eerder, hoe groter de kans dat Adviesburo Wion uw vordering snel incasseert.