Brieven Service

Minnelijke behandeling

Stringente aanpak

Gerechtelijke Incasso


Brieven Service

Goedkoop en effectief om te zorgen dat uw vorderingen op rendabele wijze kunnen worden ge´ncasseerd. De ervaring met deze service is, een grote kans op succes tegen relatief lage kosten.


Minnelijke behandeling

Een zakelijk-vriendelijke benadering gericht op het behoud van de relatie met de klant. Een laag provisie percentage, indien de vordering onbetwist is en niet ouder 90 dagen vanaf factuurdatum. Indien binnen de termijn van drie weken geen betaling plaats vindt, wordt de vordering automatisch opgenomen in de volgende fase van het incassoproces.


Stringente aanpak

Dit is de fase waarbij nog doortastender wordt opgetreden. Het spreekt vanzelf dat de kosten van incasso in principe op de debiteur worden verhaald. Dit is mogelijk indien u goede leverings- en betalingsvoorwaarden heeft, die vooraf aan uw relatie bekend zijn gemaakt. Deze aanpak draagt er toe bij dat in veel gevallen na korte tijd succes wordt geboekt.


Gerechtelijke Incasso

Indien het niet mogelijk blijkt op de normale wijze betaling te verkrijgen, zullen rechtsmaatregelen onvermijdelijk zijn. Hierbij zullen wij altijd vooraf nagaan of de invordering verantwoord ofwel verhaal mogelijk is. Adviesburo Wion verzorgt alle gerechtelijke stappen en begeleidt deze ook. Dit betekent voor u, geen tijdrovende kontakten met juridische adviseurs.